Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2004

Συνέδριο "Γιώργος Βλατής" Τμήματος Ποδοκνημικής & Άκρου Ποδός Ε.Ε.Χ.Ο.Τ

Σας γνωρίζουμε τη διεξαγωγή του Συνεδρίου "Γιώργος Βλατής" του Τμήματος Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. που θα πραγματοποιηθεί Read more...

Τακτικό ΕΚπαιδευτικό Πρόγραμμα Κ.Ε.Ο.Χ.

19 Ιουνίου 2015

ώρα 18.00-21.00

Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.ΟΤ. "Παύλος Κονιαλίδης"

Αναλυτικά το επιστημονικό πρόγραμμα στο μενού "Ανακοινώσεις"

Read more...

Page 01 of   49 << < 01 02 03 . . . > >>

event