Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2004

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ
Εντατικό Σεμινάριο Μυοσκελετικής Ογκολογίας του Τμήματος Ορθοπαιδικής Ογκολογίας της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., 24 Μαΐου 2014, Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Π. Κονια Read more...

ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ – ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., 8/4/2014
Μάθημα Τμήματος Ποδοκνημικής – Άκρου Ποδός της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., Τρίτη 8 Απριλίου 2014, Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης», Ώ Read more...

Page 01 of   23 << < 01 02 03 . . . > >>